Nagyon fontos tisztában lenni azzal , hogy adószámos magánszemélyként csak és kizárólag olyan tevékenységet lehet folytatni,, amely nem rendszeres és nem üzletszerű. Azonban az „üzletszerű és rendszeres” kategóriák megítélése egyáltalán nem könnyű. Ennek oka, hogy nincs olyan jogszabály, rendelkezés , amely meghatározná e fogalmakat.
Egy magánszemélytől befogadott számla esetében az első feladat annak eldöntése, hogy a számlát egy adószámos magánszemély,egy egyéni vállalkozó, vagy őstermelő állította-e ki. Ez azért nagyon fontos, mert az alapján lehet meghatározni a bevallandó,levonandó,fizetendő közterhek fajtáját. Az egyéni vállalkozó által kiállított számlán fel kell tüntetni a nyilvántartási számot, mely segítséget jelent, de az őstermelőkre vonatkozólag, nincs ilyen előírás.

Az adószámos magánszemély gyakran megbízási szerződés alapján végez el valamilyen tevékenységet ( tánctanítás, nyelvtanítás, stb.).A megbízási díjjal szemben tételes költségelszámolás alkalmazható, vagy 10 százalékos költséghányad érvényesíthető. A két módszer alkalmazása között a magánszemély dönt, viszont döntéséről a kifizető felé adóelőleg-nyilatkozatában rendelkeznie szükséges. A tételes költségelszámolás melletti döntés később sem változtatható meg. A százalékos költséghányad mértéke viszont az szja bevallásban módosítható.A magánszemély adóelőleg-nyilatkozata függvényében a kifizető megállapítja a bevétel jövedelemtartalmát, továbbá azt is, hogy a kifizetett összeg alapján biztosítottnak minősül-e vagy sem.

A biztosítottnak minősülő magánszemély bruttó megbízási díjából megállapított jövedelem után a kifizető köteles 19,5 százalék szociális hozzájárulási adót, 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást fizetni és levonni,befizetni a bevételből megállapított jövedelemre számított 15 százalék személyi jövedelemadót, 10 százalék nyugdíjjárulékot és 7 százalék (nyugdíjas vagy nappali tagozatos diák esetén 3 százalék) egészségbiztosítási járulékot. Munkaerő-piaci járulékfizetési kötelezettség ez esetben nincs.A kifizető a bevallást tárgyhónapot követő hó 12-ig vallja be az xx08-as bevalláson.